Collection: Flokulant za bistrenje bazenske vode

Sredstvo za flokulaciju je sredstvo za bistrenje vode.

Kada Vam se u bazenu zamuti voda i kada se sitne čestice mogu primetiti. Tada u bazensku vodu treba dodati ,,Flokulant'' koji ima funkciju da grupiše čestice i spusti ih na dno bazena ili zalepi ih za filtracionu ispunu.